> Burgerrechten & Burgerplichten Speciale   training   voor   medewerkers   van   burger-   initiatieven   zoals;   BIT,   BPT, etc. Deze training wordt voor iedere gemeente en elk team op maat geschreven. Het   accent   van   de   training   ligt   voor   al   op   de   kennis   van   de   wettelijke   kaders waarbinnen deze medewerkers opereren. Naast     de     basiskennis     die     men     tijdens     deze     training     opdoet     wordt     de ingebrachte   casuïstiek   van   de   deelnemers   direct   toegepast.   Na   deze   training krijgen de deelnemers een certificaat van deelname uitgereikt. Een   uitgebreide   reader   met   daarin   de   behandelde   stof   wordt   na   de   training   op onze download pagina beschikbaar gesteld.
>Spotter-Informant® Unieke   door   ViaTrainingen   ontwikkelde   en   geregistreerde   training   Spotter- Informant® Deze     training     is     speciaal     ontwikkeld     voor     alle     medewerkers     die     zich gewoonlijk   niet   bezighouden   met   veiligheid.   Een   korte,   laagdrempelige   en effectieve training voor een ieder. Na     deze     korte     intensieve     training     kennen     de     Spotter-Informants®     de belangrijkste   facetten   van   het   werken   van   een   ProActive   Profiler.   Aan   de hand   van   de   bij   hen   bekende   T.I.’s   M.O.’s      en   STP’s   kunnen   zij   alert   reageren op dreiging. Met   deze   training   worden   incidenten   voorkomen   en   eventuele   incidenten snel   tot   een   minumum   beperkt.   De   training   wordt   onder   andere   toegepast bij gemeenten, op luchthavens, etc
>Red-Teamers Ons   red   team   is   een   onafhankelijke   groep   experts   die   uw   organisatie   uitdaagt om    de    effectiviteit    te    verbeteren.        Onze    ervaren    RedTeamers    testen    de      veiligheid   van   uw   organisatie,   vanzelfsprekend   zonder   dat   uw   personeel   op de hoogte is. Deze   wijze   van   testen   zorgt   voor   een   meer   realistisch   beeld      van   de   veiligheid dan   het   doen   van   oefeningen,   rollenspelen   of   aangekondigde   assessments.   De inzet    van    ons    team    kan    leiden    tot    actieve    controles    en    tegenmaatregelen binnen een bepaalde operationele omgeving.
>ProActive Profiling De   training   ProactiveProfiling   biedt   op   realistische   wijze   handvatten   voor   een   ieder werkzaam    in    de    security    (publiek    en    privaat)    en    facility.    Doel    van    dit    proactief werken    is    het    op    tijd    herkennen    van    dreigingen:    eenvoudig    (winkeldiefstal)    tot complex (terrorisme). Naar   aanleiding   van   Threat   Indicators   en   Modi   Operandi   worden   de   dreigingen   in een   Standard   Threat   Procedure   beschreven.   De   deelnemers   leren   met   behulp   van deze   procedures   en   omschreven   indicatoren   een   eventuele   dreiging   te   herkennen en een halt toe te roepen. De   training   is   vooral   gericht   op   de   mensen   op   de   werkvloer.   Via-Trainingen   traint beveiligers,    receptionistes,    overheid,    buurtpreventie    medewerkers,    beveiligers    in opleiding (MBO 2 en 3) etc. De training bestaat uit vier delen. Tijdens     deel     1     maakt     de     deelnemer     kennis     met     de theoretische    toepassing    van    ProActive    Profiling    en    het schrijven van Standard Threat Procedures. Tijdens   deel   2   wordt   vooral   stilgestaan   bij   Cybercrime   en OSINT    (open    source    intellgence)    Wij    leren    de    deelnemer niet   toepassen,   maar   zich   bewust   te   zijn   van   de   gevaren   van bijvoorbeeld socal media. Deel   3   gaat   helemaal   over   communicatie   voor   een   ProActive   profiler.   Een   belangrijk deel    van    deze    communicatie    is    het    leren    herkennen    van    misleiding.    ‘Analoge leugendetectie’ en het toepassen van  verhoortechnieken. Onze   deelnemers   leren   in   deel   4    het   geleerde   in   de   prakijk   toe   te   passen.   Op   andere dan    de        eigen    locatie    worden    de    kwaliteiten    als    Proactive    Profiler    getest.    De deelnemers   leren   een   aanval   plannen   en   uitvoeren   als   RedTeam.   Het   aan   te   vallen doel wordt dan vervolgens door onze ProActive profilers beveiligd.
Nieuwsbrief
>Cyber-Profiler of Cyber-Spotter De toestand in de wereld verandert steeds sneller,  om die reden staat ook ViaTrainingen niet stil.  De afgelopen periode hebben wij twee nieuwe trainingen ontwikkeld die verder gaan waar anderen stoppen. ViaTrainingen kan vanaf heden de trainingen Cyber-Profiler en Cyber-Spotter aanbieden.                                                                                      Meer info klik hier
PDF
> VIA CADEMY De    op    deze    pagina    genoemde    opleidingen    zijn    onderdeel    van    het uitgebreide aanbod van de VIACADEMY. Wij bieden u naast deze trainingen een volledig pakket, waaronder de nieuwe complete opleiding Security Host ++ deze opleiding bestaat onder andere uit: - Beveiligingsvakken - Spotter-Informant - Bedrijfshulpverlening , etc
Info algemeen
Reader Recht
> Weerbaarheid in de zorg Tijdens de 1 of 2-daagse training weerbaarheid voor de zorg wordt, naast de nodige theorie (communicatie), de praktijk zeer reëel nagebootst met behulp van acteurs. De nadruk tijdens deze training ligt op de weerbaarheid van de medewerkers tijdens oplopende spanningen. Daarnaast wordt de deelnemers geleerd hoe professioneel te communiceren met externe partners. Door deze training herkent en erkent de medewerker eventuele negatieve invloeden van buitenaf en zelfs vanuit de eigen organisatie. Deze training van ViaTrainingen is de enige in zijn soort en combineert op unieke wijze communicatieve vaardigheden met bevoegdheden. De resultaten leidden steeds tot meer zelfvertrouwen, veiligheidsgevoel van de medewerkers en bewoners, een grotere aangifte bereidheid en een betere verhouding tussen de verschillende betrokken externe partners.
Nieuwsbrief
>ProActive Profiling De training ProactiveProfiling biedt op realistische wijze handvatten voor een ieder werkzaam in de security (publiek en privaat) en facility. Doel van dit proactief werken is het op tijd herkennen van dreigingen: eenvoudig (winkeldiefstal) tot complex (terrorisme). Naar      aanleiding      van      Threat      Indicators      en      Modi Operandi     worden     de     dreigingen     in     een     Standard Threat    Procedure    beschreven.    De    deelnemers    leren met     behulp     van     deze     procedures     en     omschreven indicatoren    een    eventuele    dreiging    te    herkennen    en een halt toe te roepen. De    training    is    vooral    gericht    op    de    mensen    op    de werkvloer.           Via-Trainingen           traint           beveiligers, receptionistes,                   overheid,                   buurtpreventie medewerkers,    beveiligers    in    opleiding    (MBO    2    en    3) etc. De training bestaat uit vier delen. Tijdens    deel    1    maakt    de    deelnemer    kennis    met    de theoretische   toepassing   van   ProActive   Profiling   en   het schrijven van Standard Threat Procedures. Tijdens   deel   2   wordt   vooral   stilgestaan   bij   Cybercrime en     OSINT     (open     source     intellgence)     Wij     leren     de deelnemer   niet   toepassen,   maar   zich   bewust   te   zijn   van de gevaren van bijvoorbeeld socal media. Deel    3    gaat    helemaal    over    communicatie    voor    een ProActive     profiler.     Een     belangrijk     deel     van     deze communicatie    is    het    leren    herkennen    van    misleiding. ‘Analoge       leugendetectie’       en       het       toepassen       van         verhoortechnieken. Onze    deelnemers    leren    in    deel    4     het    geleerde    in    de prakijk   toe   te   passen.   Op   andere   dan   de      eigen   locatie worden   de   kwaliteiten   als   Proactive   Profiler   getest.   De deelnemers   leren   een   aanval   plannen   en   uitvoeren   als RedTeam.   Het   aan   te   vallen   doel   wordt   dan   vervolgens door onze ProActive profilers beveiligd.
>Spotter-Informant® Unieke door ViaTrainingen ontwikkelde en geregistreerde training Spotter-Informant® Deze   training   is   speciaal   ontwikkeld   voor   alle medewerkers die zich gewoonlijk niet bezighouden      met      veiligheid.      Een      korte, laagdrempelige    en    effectieve    training    voor een ieder. Na   deze   korte   intensieve   training   kennen   de Spotter-Informants®           de           belangrijkste facetten   van   het   werken   van   een   ProActive Profiler. Aan    de    hand    van    de    bij    hen    bekende    T.I.’s M.O.’s      en   STP’s   kunnen   zij   alert   reageren   op dreiging. Met       deze       training       worden       incidenten voorkomen   en   eventuele   incidenten   snel   tot een    minumum    beperkt.    De    training    wordt onder    andere    toegepast    bij    gemeenten,    op luchthavens, etc
>Cyber-Profiler of Cyber-Spotter De toestand in de wereld verandert steeds sneller,  om die reden staat ook ViaTrainingen niet stil.  De afgelopen periode hebben wij twee nieuwe trainingen ontwikkeld die verder gaan waar anderen stoppen. ViaTrainingen kan vanaf heden de trainingen Cyber- Profiler en Cyber-Spotter aanbieden. Meer info klik hier
>Red-Teamers Ons     red     team     is     een     onafhankelijke     groep experts     die     uw     organisatie     uitdaagt     om     de effectiviteit      te      verbeteren.            Onze      ervaren RedTeamers     testen     de          veiligheid     van     uw organisatie,     vanzelfsprekend     zonder     dat     uw personeel op de hoogte is. Deze    wijze    van    testen    zorgt    voor    een    meer realistisch   beeld      van   de   veiligheid   dan   het   doen van   oefeningen,   rollenspelen   of   aangekondigde assessments.      De   inzet   van   ons   team   kan   leiden tot      actieve      controles      en      tegenmaatregelen binnen een bepaalde operationele omgeving.
> Burgerrechten & Burgerplichten Speciale     training     voor     medewerkers     van     burger- initiatieven zoals; BIT, BPT, etc. Deze    training    wordt    voor    iedere    gemeente    en    elk team op maat geschreven. Het   accent   van   de   training   ligt   voor   al   op   de   kennis van        de        wettelijke        kaders        waarbinnen        deze medewerkers opereren. Naast    de    basiskennis    die    men    tijdens    deze    training opdoet     wordt     de     ingebrachte     casuïstiek     van     de deelnemers   direct   toegepast.   Na   deze   training   krijgen de       deelnemers       een       certificaat       van       deelname uitgereikt. Een    uitgebreide    reader    met    daarin    de    behandelde stof   wordt   na   de   training   op   onze   download   pagina beschikbaar gesteld.
> VIA CADEMY De    op    deze    pagina    genoemde    opleidingen    zijn onderdeel    van    het    uitgebreide    aanbod    van    de VIACADEMY. Wij bieden u naast deze trainingen een volledig pakket, waaronder de nieuwe complete opleiding Security Host ++ deze opleiding bestaat onder andere uit: - Beveiligingsvakken- Spotter-Informant - Bedrijfshulpverlening - BOA - Etc.
PDF
Info algemeen
Reader Recht