>Over ons VIA   opleidingen   worden   verzorgd   door   ervaren professionals.    Wij    verzorgen    trainingen    op    het gebied        van        weerbaarheid,        communicatie, veiligheid en meer. Onze       ervaren       trainers       zijn       werkzaam       of werkzaam    geweest    in    het    beroepenveld    van: politie,            (persoons)beveiliging,            preventie, zelfverdediging,   BHV,   etc.   De   trainingen   hebben een    serieus    karakter,    maar    worden    steeds    ook met veel humor begeleid. Bij   Via-Trainingen   maken   wij   alleen   gebruik   van hoogopgeleide    instructeurs.    Alle    medewerkers zijn        al        vele        jaren        actief        bij        diverse overheidsorganen   en   hebben   een   ruime   kennis opgebouwd    op    de    vakgebieden    die    betrekking hebben op onze opleidingen. Via-Trainingen      verzorgt      haar      trainingen      op locatie,    of    in    haar    eigen    lesaccommodatie.    In deze   unieke   omgeving   bieden   wij   de   deelnemers zelfs         de         mogelijkheid         in         een         echte 'praktijkstraat'    te    werken.    Deze    straat    is    met name    geschikt    voor    oefeningen    op    het    gebied van    winkeldiefstal    en    onze    opleidingen    in    het publiek domein.
ViaTrainingen          is          een          CRKBO-erkend opleidingsinstituut             en             is             daarmee geregistreerd    in    het    Centraal    Register    Kort Beroepsonderwijs   (CRKBO).   Door   middel   van deze     erkenning     is     het     mogelijk     om     onze opleidingen vrij van BTW aan te bieden. CRKBO kwaliteitsbepalingen In tegensteling tot veel andere aanbieders     werkt     ViaTrainingen     uitsluitend met   bevoegde   trainers.   Onze   trainers   zijn   allen werkzaam   in   het   beroepenveld   en   in   het   bezit van       een       didactische       aantekening       en/of lesbevoegdheid.     Op     deze     wijze     waarborgt ViaTrainingen   de   kwaliteit   van   haar   trainers   en trainingen.   Dit   is   ook   een   van   de   redenen   dat ViaTrainingen CRKBO geregistreerd zijn. Binnenkort meer informatie over onze e-learning omgeving .
>Referenties
Wij hebben een groot aantal referenties en op verzoek kunnen wij u die doen toekomen. Gezien het vertrouwelijk karakter van onze trainingen en onze relaties kunnen wij deze referentie niet op onze site vermelden.
>Auteur Ronald   Vianen   is   auteur   van   het   lesboek   en      de methode     Proactief     beveiligen.     Dit     boek     van uitgever   eX:plain   en   de   lesmaterialen   zijn   special ontwikkeld voor het MBO. Daarnaast    is    Proactief    beveiligen    sinds    2017 door   het   ministerie   van   onderwijs   goedgekeurd keuzedeel voor MBO II en III.
Nieuwsbrief
>Over ons VIA opleidingen worden verzorgd door ervaren professionals. Wij verzorgen trainingen op het gebied van weerbaarheid, communicatie, veiligheid en meer. Onze ervaren trainers zijn werkzaam of werkzaam geweest in het beroepenveld van: politie, (persoons)beveiliging, preventie, zelfverdediging, BHV, etc. De trainingen hebben een serieus karakter, maar worden steeds ook met veel humor begeleid. Bij Via-Trainingen maken wij alleen gebruik van hoogopgeleide instructeurs. Alle medewerkers zijn al vele jaren actief bij diverse overheidsorganen en hebben een ruime kennis opgebouwd op de vakgebieden die betrekking hebben op onze opleidingen. Via-Trainingen verzorgt haar trainingen op locatie, of in haar eigen lesaccommodatie. In deze unieke omgeving bieden wij de deelnemers zelfs de mogelijkheid in een echte 'praktijkstraat' te werken. Deze straat is met name geschikt voor oefeningen op het gebied van winkeldiefstal en onze opleidingen in het publiek domein. >Auteur Ronald   Vianen   is   auteur   van   het   lesboek   en   de   methode   Proactief   beveiligen.   Dit   boek   van   uitgever eX:plain en de lesmaterialen zijn special ontwikkeld voor het MBO. Daarnaast   is   Proactief   beveiligen   sinds   2017   door   het   ministerie   van   onderwijs   goedgekeurd   keuzedeel voor MBO II en III. >Referenties Wij hebben een groot aantal referenties en op verzoek kunnen wij u die doen toekomen. Gezien het vertrouwelijk karakter van onze trainingen en onze relaties kunnen wij deze referentie niet op onze site vermelden.
Nieuwsbrief