>Over ons VIA opleidingen worden verzorgd door ervaren professionals. Wij verzorgen trainingen op het gebied van weerbaarheid, communicatie, veiligheid en meer. Onze ervaren trainers zijn werkzaam of werkzaam geweest in het beroepenveld van: politie, (persoons)beveiliging, preventie, zelfverdediging, BHV, etc. De trainingen hebben een serieus karakter, maar worden steeds ook met veel humor begeleid. Bij Via-Trainingen maken wij alleen gebruik van hoogopgeleide instructeurs. Alle medewerkers zijn al vele jaren actief bij diverse overheidsorganen en hebben een ruime kennis opgebouwd op de vakgebieden die betrekking hebben op onze opleidingen. Via-Trainingen verzorgt haar trainingen op locatie, of in haar eigen lesaccommodatie. In deze unieke omgeving bieden wij de deelnemers zelfs de mogelijkheid in een echte 'praktijkstraat' te werken. Deze straat is met name geschikt voor oefeningen op het gebied van winkeldiefstal en onze opleidingen in het publiek domein.
ViaTrainingen is een CRKBO-erkend opleidingsinstituut en is daarmee geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door middel van deze erkenning is het mogelijk om onze opleidingen vrij van BTW aan te bieden. CRKBO kwaliteitsbepalingen In tegensteling tot veel andere aanbieders werkt ViaTrainingen uitsluitend met bevoegde trainers. Onze trainers zijn allen werkzaam in het beroepenveld en in het bezit van een didactische aantekening en/of lesbevoegdheid. Op deze wijze waarborgt ViaTrainingen de kwaliteit van haar trainers en trainingen. Dit is ook een van de redenen dat ViaTrainingen CRKBO geregistreerd zijn. Binnenkort meer informatie over onze e-learning omgeving .
>Referenties
Wij hebben een groot aantal referenties en op verzoek kunnen wij u die doen toekomen. Gezien het vertrouwelijk karakter van onze trainingen en onze relaties kunnen wij deze referentie niet op onze site vermelden.
>Auteur Ronald Vianen is auteur van het lesboek en de methode Proactief beveiligen. Dit boek van uitgever eX:plain en de lesmaterialen zijn special ontwikkeld voor het MBO. Daarnaast is Proactief beveiligen sinds 2017 door het ministerie van onderwijs goedgekeurd keuzedeel voor MBO II en III.
>Over ons VIA opleidingen worden verzorgd door ervaren professionals. Wij verzorgen trainingen op het gebied van weerbaarheid, communicatie, veiligheid en meer. Onze ervaren trainers zijn werkzaam of werkzaam geweest in het beroepenveld van: politie, (persoons)beveiliging, preventie, zelfverdediging, BHV, etc. De trainingen hebben een serieus karakter, maar worden steeds ook met veel humor begeleid. Bij Via-Trainingen maken wij alleen gebruik van hoogopgeleide instructeurs. Alle medewerkers zijn al vele jaren actief bij diverse overheidsorganen en hebben een ruime kennis opgebouwd op de vakgebieden die betrekking hebben op onze opleidingen. Via-Trainingen verzorgt haar trainingen op locatie, of in haar eigen lesaccommodatie. In deze unieke omgeving bieden wij de deelnemers zelfs de mogelijkheid in een echte 'praktijkstraat' te werken. Deze straat is met name geschikt voor oefeningen op het gebied van winkeldiefstal en onze opleidingen in het publiek domein. >Auteur Ronald Vianen is auteur van het lesboek en de methode Proactief beveiligen. Dit boek van uitgever eX:plain en de lesmaterialen zijn special ontwikkeld voor het MBO. Daarnaast is Proactief beveiligen sinds 2017 door het ministerie van onderwijs goedgekeurd keuzedeel voor MBO II en III. >Referenties Wij hebben een groot aantal referenties en op verzoek kunnen wij u die doen toekomen. Gezien het vertrouwelijk karakter van onze trainingen en onze relaties kunnen wij deze referentie niet op onze site vermelden.